Skriv ut övningen

Startövning -boxen

Grön Blå Syfte: Lära sig vara nära start linjen och komma iväg i starten


Strategi, Taktik 

På vattnet 

Alla vindar 

Ett segel, Två segel 


Fyra bojar 

av Sanna Mattsson, , 19 mars, 2015

Genomförande

Boxen är ett lätt och roligt sätt att få seglarna att hålla sig nära linjen. Seglarna måste vara innanför boxen under sista minuten innan start. Anpassa boxens storlek efter seglarnas nivå.