Skriv ut övningen

Tilläggning i hård vind

Grön Blå Öva på att göra fina och säkra tilläggningar.


Teknik 

På vattnet 

Alla vindar 

Två segel 


Boj, eventuellt brygga att öva mot.  

av a.angi, Runmarö Yacht Club, 16 november, 2021

Genomförande

Övningen är ämnad för att elever ska lära sig att lägga till i hård vind men vid träning kan övningen genomföras även i lätt vind.

I övningen tar man ned storseglet och minskar segelytan för att på så vis hanterar mindre kraft. Bra är att börja öva på en boj med mycket fritt vatten omkring. När eleverna sedan får in tekniken kan man göra övningen svårare genom att göra tilläggningarna mot en brygga istället. Då är det ännu lite viktigare att bedöma avstånd och hastighet så att inte båten slår rätt in i bryggan.

Instruktionen:

1. Kör i en halvvindsbana

2. Vid signal från följebåt lämna halvvindsbanan och gå upp i vindöga

3. Väl i vindöga (den inringade båten) ta fort ned storseglet

4. Fall av och länsa ned (ca. 1,5-2 båtlängder) förbi tilläggningsplatsen med hjälp av förseglet

5. Lova upp igen så att du har tilläggningsplatsen i vindöga och släpp på förseglet för att reglera farten

6. Driv fram till tilläggningsplatsen med hjälp av den ackumulerade farten och lägg till

 

 

 

Alla båtar är i själva verket en och samma, färgerna representerar de olika stegen.