Skriv ut övningen

Start på vattnet i början av veckan (halvvind)

Grön Att vänja nya seglare vid färd på vatten och seglingens grunder.


 

På vattnet 

Lättvind, Medelvind 

Ett segel, Två segel 


Det behövs två bojar och en, helst flera följebåtar.  

av Oskar.Wingren, KBS, 17 november, 2021

Genomförande

Övningen är en halvindsbana för de som är helt nya med seglingen. Övningen rekommenderas att genomföras i lättare vindar då nya seglare inte ska utsättas för hård vind eftersom det kan leda till rädsla mm. Övningen är lämpad för mindre båttyper eftersom att det är ganska tajta manövrar. Banan består av två bojar som seglas i en åtta för att undvika gippar som i början kan kännas läskiga.

  • Övningen inleds med en ordentlig teoretisk genomgång på land. Båtens delar gås igenom ordentligt på land så att alla vet hur båten fungerar och vart man förväntas sitta och hålla. Rekommenderat är att ha en båt att visa på och sätta sig i för att förstärka det man förklarar.
  • Sedan går man igenom banan noggrant så att alla förstår vilka bojar de ska segla till och hur de ska göra. Rekommenderat är att ha olika färg på de två bojarna då det gör det enklare att förklara vart seglarna ska.
  • Sedan skickas båtarna ut och då är det viktigt att det känns säkert för seglarna. Ha så många följebåtar som möjligt och skicka ut båtarna några i taget så att man känner att man har kontroll över alla. I värsta fall kan seglarna turas om att vara ute på vattnet så att ledarna på vattnet kan ha full kontroll.
  • På vattnet så ger man både hjälp till de som behöver men framförallt positiv feedback till alla. Målet är att seglarna ska känna att de har kontroll och att det är jättekul att segla.
  • Efteråt kan man göra en summering på land och besvara eventuella frågor.