Skriv ut övningen

Seglingsflagg

Grön Blå Övningens främsta syfte är att ha kul på vattnet. Men man övar även på att ta sig fram snabbt samtidigt som man sätts i olika regelsituationer


 

På vattnet 

Lättvind, Medelvind 


Två rockringar som kan fästas på boj. Mindre flytande föremål ex. bollar eller halvfyllda pantflaskor. Beroende på antalet seglare kan antalet föremål i varje mål anpassas ju fler seglare, desto fler föremål. Som minimum bör man ha tre i bägge mål. 

av Emma, Lidingö jolleseglare, 16 november, 2021

Genomförande

Förberedelser

Lägg ut två rockringar på boj med ca 100 meters avstånd. Placera därefter lika många föremål i varje rockring. Dela sedan upp seglarna i två lag.

Tips: avståndet mellan de två rockringarna kan man anpassa. Längre avstånd ger större fokus på att segla längre sträckor, medan kortare avstånd ger tajtare situationer vilket är bra för att träna regler.

I övningen valde jag att lägga banan för halvvind. Men man kan också lägg en kryss/läns för att öva andra seglingssätt.

Genomförande

Varje lag startar bakom sitt bo. Vid tränarens signal får man lämna området och segla mot andra sidan för att hämta skatterna. När man plockat en ska man sedan segla tillbaka för att lägga den i sitt eget bo. Det lag som först lyckas få tillbaka samma antal som man hade från start vinner.

Samtidigt ska man följa reglerna. Gör man ett regelbrott snurrar man ett varv. Har man samtidigt ett föremål med sig måste detta dessutom lämnas av på den plats man befinner sig. Då kan runtomliggande båtar plocka upp denna oavsett vilket lag man tillhör.