Skriv ut övningen

Seglings- och teoritävling (Grupp1)

Grön Blå Övningens syfte är att kombinera olika praktiska och teoretiska kunskaper om segling i en rolig övning. Förslagsvis hålls den mot slutet av veckan då den testar olika kunskaper man borde lärt sig innan dess.


Teknik 

På land, På vattnet 

Lättvind, Medelvind 

Ett segel 


Tampar, 2 bojar, segelbåtar, En lista med teori frågor indelade i tre svårighetsgrader, Kottar 

av ebbac, Stora stenars seglar sällskap, hamburgö, 22 februari, 2022

Genomförande

Övningen går ut på att skapa en bana där barnen får öva på seglarkunskaper, lägga till vid bryggan, knopar och teori. Samtidigt är det ett tävlingsmoment där leken går ut på att samla på sig flest ”kottar”. Det bör inte vara fler än 8 båtar i vattnet men det beror också på klubbens förutsättningar vad man kan hantera. Förslagsvis kan de vara 2 i varje båt för att göra det till ett roligare moment med mer samarbete.

Barnen börjar med att segla ut från bryggan. Därifrån får de välja vilken bana de ska segla, för att bäst matcha deras individuella nivå, samt för att minska trängsel. En bana är lättare och ger 1 ”kotte” när den är avslutad (tilldelas via följebåt), medans den andra är svårare och ger 3 kottar. Detta kan se ut på olika sätt, antingen genom att lägga den svårare banan/bojen längre bort, eller genom att inkludera ett svårare seglingssätt i den. Förslag på bana syns i bilden nedan.

De ska sedan lägga till och göra en godkänd, korrekt tilläggnings knop för att få gå vidare till ”nästa del”. Om de gör en smidig tilläggning får de en kotte. Sedan ska de ta sig vidare till en ”knopstuga” där de blir tilldelade en knop som de ska visa att de kan, ifall de går bra får de en kotte. Sedan går de vidare till en ”frågestuga” där de själva får välja svårighetsgrad på frågan, förslagsvis 1, 2, eller 3 och ifall de klarar frågan så får de respektive antal kottar. Sedan går de återigen till båtarna och upprepar banan.

Övningen avslutas när seglingspasset är slut. Förslagsvis kan ledarna välja att göra övningen ännu roligare genom att engagera barnen ute på vattnet med små utmaningar som t.ex ”den som gör snyggaste slaget får en kotte”, ”om någon får en instruktör att skratta med ett skämt får man en kotte” etc.