Skriv ut övningen

Lovart-krig

Blå Röd Svart Bra övning för att träna på att ligga stilla samt försvara och ta en plats på startlinjen.


Taktik, Teknik 

På vattnet 

Alla vindar 

Ett segel 


3 bojar. 

av Patrick Fällman, Trosa Båtklubb TBK, 30 september, 2016

Genomförande

Instruera alla seglarna att försöka ta en plats så nära det högra bojen som möjligt på linjen. Efter ett par minuter blåser du i visselpipan vilket signalerar seglaren som ligger närmast den högra bojen på linjen att börja segla. Medans han eller hon seglar fortsätter resten av seglaran att kriga om platsen närmast bojen. När den seglaren som först körde har nått kryssmärket blåser du i visselpipan vilket signalerar personen som nu ligger närmast bojen på linjen att segla. När man grå segla ska man runt kryssmärket, babordsrunda vänster startboj och sedan fortsätta att försöka ta platsen närmast högerbojen.