Skriv ut övningen

Hitta layline på kryss

Grön Blå Att öva på att hitta layline på kryssen.


Strategi 

På vattnet 

Alla vindar 

Ett segel, Två segel 


3 bojar 

av Tess, SSF Seglarskola, 24 mars, 2015

Genomförande

Lägg en kryss-länsbana likt den som används för övningen ”Kryss uppvärmning”. Banan ska nu seglas med bara ett slag ut på respektive kant på kryssbenen för att öva på att hitta både styrbords- och babordslayline.  Se till att de övar på att hitta layline på både styrbords och babordskant.

Ni kan med fördel börja med övningen ”Kryss uppvärmning” och sedan gå över till denna övning.