Skriv ut övningen

Køra fart innan start

Blå Röd Svart Att se vilken båt som är den snabbare.


Teknik 

På vattnet 

Alla vindar 

Ett segel, Två segel 


Inget. 

av Måns, KSSS, Stockholm, 17 augusti, 2016

Genomförande

Para ihop seglarna 2 och 2 eller 3 och 3. Få båda båtarna att lägga sig bredvid varandra, för samma bog. Men att lä båten fortsatt är i fri vind.
Börja segla samtidigt och segla i några minuter för att se vilken som är snabbare. Om läbåten blir överseglad eller seglar mycket snabbare än lovartsbåten, stannar man upp och startar om.

Målet med övningen är att se vilken båt som är snabbast och varför. Viktigt är att man ger varandra tips på teknik och trim.

Utmärkt övning att göra innan start på regatta, för att känna av båtfarten.