Skriv ut övningen

Kapsejsningsövning

Grön Blå Syftet med uppgiften är att inte bara låta eleven kapsejsa utan även få upp båten igen för segling. Målet är att eleverna ska kunna kapsejsa och vända båten. De får gärna försöka torrvända.


 

 


1. fullriggad optimist 2. följebåt styrd av en instruktör 3. en instruktör i vatten 

av stigspangberg, Stockholms seglarsällskap, 8 november, 2021

Genomförande

I denna övning får eleverna prova på att kapsejsa och se hur det känns. Övningen är i främst för de som inte har kapsejsat än, för då får de öva på hur en ska agera när båten har vänt. Övningen är dock bra för alla seglingsgrader eftersom att det är alltid bra att repetera vissa moment. Speciellt kapsejsning eftersom många seglare är rädda för det, speciellt dem som aldrig gjort det förut. På grund av att många nya seglare är rädda för att kapsejsa är det bra att börja med det här lugnt och metodiskt så att de får en mjuk start.

Du som övningsledare ska ha en riggad optimist redo i vattnet, helst någonstans där det inte blåser mycket (hamn eller vik). Med dig ska du ha en följebåt som transporterar barnen till optimisten. Motorbåten agerar också som räddningsbåt ifall en olycka skulle ske. Du som huvudledare ska placera dig i båten och var beredd på att redovisa för alla eleverna hur man kan kapsejsa optimisten.

Första sättet: Stå på relingen av skrovet och luta kroppen mot lä, dra med masten medan du lutar utåt tills båten flyttat sig 90 grader till vattenytan.

Andra sättet: Hoppa i vattnet och tryck båtens lä med kroppen till sidan tills båten ligger horisontellt med vattenytan.

När båten är kapsejsad påbörjas steg två. Positionera båten med kroppen mot vindöga. Detta görs för att båten inte ska få vind i seglet och åka iväg när den dras upp igen. Det är även bra för då kommer bommen inte att göra en häftig vändning och slå den som dras sig upp i båten, eftersom båten ligger mot vindöga. När båten är uppe ska du sedan klättra upp på skrovet från aktern. Detta görs för att bakre delen är den mest stabila delen av båten. Det är alltså lättast att klättra upp där. Att klättra upp kan vara tungt för många, därför är det bra att visa olika tekniker hur det ska genomföras. Till exempel att ta ett steg i taget eller att använda sig av momentet.

När du redovisat hur det görs ska barnen en och en få kapsejsa båten. Varje elev ska kapsejsa båten minst en gång och få upp den igen. Vid behov får eleverna gå två och två. Om de vill får de försöka torrvända men fokusera på att lära eleverna hur de ska kapsejsa på ett säkert sätt. Det är trots allt målet. Du som ledare ska hålla dig nära och vara beredd på att hjälpa dem vid behov.