Skriv ut övningen

Introduktionssegling, halvvind: ”Åttan” (Grupp1)

Grön Introducera segling till fullständiga nybörjare, visa vad som gör segling roligt och spännande samt lägga en grund till vindrosen, roder och skotkontrollering.


Teknik 

På land, På vattnet 

Lättvind, Medelvind 

Ett segel 


Optimister Två följebåtar 2st Bojar "Överlevnadsprylar" i båtarna: Handduk, vattenflaska, kniv, extra tampar, bogseringslina OBS! Flytvästar för respektive elev. "Dykare"- se instruktion för förklaring 

av Gustav, Haverdalsstrands segelsällskap, Haverdal, 22 februari, 2022

Genomförande

Förklaring Dykare: Osäker ifall andra seglarsällskap har det som vi i HSSS kallar dykare men jag förklarar snabbt här. Dykare är elever (över 12 år) som tidigare gått kurser och som instruktörer har intygat kan segla på ett säkert och kontrollerat sätt. Dessa elever kan nu delta som dykare på nybörjare- och fortsättningskurser för mindre barn och kan då hjälpa till med olika uppgifter.

Instruktörsmöte

Instruktörerna samlas 20 min innan lektionens start för att planera lektionen samt bestämma roller.

Dykarna ansluter till instruktörerna ca 10 min innan lektionsstart och blir instruerade att förbereda samt kontrollera följebåtarna för att gå ut till havs. Instruktörerna bör nu ha bestämt vad som ska tas upp i genomgången, vem som åker ut och lägger banan och vem som stannar kvar med eleverna och riggar upp optimisterna.

 

Samling

 • (Ifall det är första lektionen) Namnlekar
 • Eleverna samlas
 • Välkomnande
 • Närvaro

Genomgång och Teori

 • (Ifall det är första lektionen) Vad är segling, hur fungerar det?
 • Båtens delar samt funktion
 • Vindens verkan på seglet, hur påverkas båten av seglets vinkel?
 • Hur styrs seglet och på vilket sätt?, (genomgång av skotets exakta funktion)
 • Rodrets verkan på båten, användning av rodret
 • Uppritning av banan
 • Genomgång av halvvind
 • Genomgång av vindöga (för att en elev vid behov av hjälp ska kunna stanna båten)
 • Genomgång av slag, samt hur man undviker risker vid vändning inom segling
 • Snabbgenomgång av stoppåtta

 

Båtuppriggning

 • Som övning sköter dykarna genomgången av hur en båt ska riggas upp (Samtidigt åker en instruktör ut och lägger banan).
 • Instruktören på land täpper till eventuella missar och oklarheter vid förklaringen av båtuppriggningen
 • Eleverna får nu i grupper om 2-3 försöka rigga upp egna optimister
 • Instruktörer genomför kontroll av alla optimisterna innan de dras ned till strandkanten

 

Båtuttagning

 • (Viktigt!) Instruktörerna kollar så att ALLA elever har flytväst
 • Diskussion med eleverna ifall någon har seglat innan samt på vilken nivå
 • Elever som har seglat innan placeras två och två i båtarna och tas ut till djupare vatten av dykare, därifrån guidar instruktörerna eleverna så de kan segla ut till banan
 • Elever som inte har seglat innan eller är osäkra placeras med en dykare i sin båt,

 

Segling

 • Dykaren seglar först ut eleven till banan och kör igenom banan ett antal gånger samtidigt som dykaren förklarar allt de gör.
  • En bra grundprincip på denna nivå kan vara att:
  • Börja med att eleven enbart hanterar skotet, eleven får nu uppleva hur skotet fungerar och dykaren förklarar hur vinden fylls i seglet
  • Dykaren förklarar hur man använder rodret vid rak körning samt vid slag, dykaren ger också tips som att titta långt framför båten för att hålla den rakt, eller att kolla på seglet för att se så det har vind
  • När dykaren och eleven känner sig redo indikerar dykaren detta till en instruktör som hjälper dykaren och eleven byta plats i båten
  • Då börjar eleven styra rodret och dykaren håller i skotet samtidigt som denne förklarar hur eleven skall manövrera kring banan.
 • Väl ute på banan så övervakar instruktörerna efter eventuella problem, positionsbyte mellan elever/dykare resp elev/elev, instruktörerna letar också efter att ge konstant feedback på vad eleverna gör bra samt förbättringsområden.

 

Insegling

 • Instruktörerna bedömer ifall det finns elever lämpade för insegling och låter dem fortsätta segla banan.
 • Övriga optimister placeras det dykare i som sedan seglar i land med elev
 • Sedan instruerar en av instruktörerna eleverna hur de skall segla in, dykarna tar emot dem när de närmar sig stranden
 • En instruktör tar undan banan

 

Nedriggning

 • Eleverna och dykarna hjälps åt att rigga ner båtarna
 • Eleverna byter om till torra kläder

 

Slutsamling

 • Alla samlas igen
 • Banan ritas upp
 • Instruktörerna går igenom de flesta frekventa misstagen och förklarar hur man undviker dessa
 • Instruktörerna går också igenom elev efter elev vad som var svårast samt ifall de hade egna synpunkter eller saker de kom att tänka på under seglingen

 

Avslutning

 • Eleverna beger sig
 • Instruktörer ger möjlig feedback till dykarna
 • Instruktörer och dykare ser till så att allt står i ordning till nästa grupp (flytvästar, riggar, mm)