Skriv ut övningen

Grön teori: Regler

Grön Lära ut grundläggande regler på ett roligt sätt.


 

På land 


 

av Sebastian, BKSS, 9 november, 2016

Genomförande

Börja med att gå igenom grundläggande regler eller gröna regler om man så önskar. Bra regler att börja med kan vara:

  • Styrbord babord
  • Lä lovart
  • Upphinnande båt
  • Plats för märke

Man kan också ha fler regler eller tex sjövettsreglerna.

Dela sedan upp alla seglare i grupper om 3 eller 4. Tilldela varje grupp en regel de ska göra en liten ”teaterpjäs” om. De får inte tala eller skriva på tavlan eller liknande under pjäsen.

De andra gruppernas uppgift blir sedan att gissa vilken regel teatern skall illustrera.