Skriv ut övningen

Grön teori: Knopar

Grön Lära sig olika knopar som ofta används på havet.


 

På land 


En tamp bit per seglare. Ca 30 cm. 

av Sebastian, BKSS, 9 november, 2016

Genomförande

Gå igenom ett antal olika knopar. Fokusera på de som används vid ringning av seglarnas båttyp.  Tex råband, skotstek, åttan, pålstek och dubbelt halvslag. Lämpligast är att börja med åttan och därefter ta dem i stigande svårighetsgrad.

Dela sedan upp seglarna i grupper. Lika många grupper som knopar ni lärt ut. Ge varje grupp en knop som de skall skapa en saga till. (Likt prinsessan och draken till pålsteken)

Alla får sedan berätta sin saga för resten av gruppen.  Detta blir ett roligt och enkelt sätt att lära sig och att komma ihåg knopar.