Skriv ut övningen

Genomgång och praktiskt övning av kapsejsning

Grön Blå Övningens syfte och mål är att på ett säkert sätt gå igenom, visa, samt öva på hur man genomför en kontrollerad kapsejsning. Målet är att undvika eventuell panik vid okontrollerad kapsejsning då eleven skall vara medveten om vad som sker och hur den skall gå till vägs. Barnen ska känna sig trygga och veta vad dom gör när båten välter.


Strategi, Teknik 

På vattnet 

Lättvind 

Ett segel, Två segel 


För grön grupp: optimistjolle. För blå grupp: jolle av större slag, exempelvis 2-krona eller RS 

av Sophie Beckman, Stockholms Segel Klubb, Stockholm, 17 november, 2021

Genomförande

Instruktören går igenom med sina elever vad som skall genomföras och hur den ska gå till väga med uppgiften. Gå igenom teoretiskt hur eleven ska genomföra kapsejsningen innan du demonstrerar i vattnet.

Demonstrera en kapsejsning i (båt beroende på nivå för grupp) och säg vad du gör och varför du gör det. Efter en korrekt demonstrerad kapsejsning är det elevernas tur att genomföra och öva. Befinn dig antingen i, eller i närheten av vattnet för att hjälpa till vid behov och nöd. Ha alltid koll på de elever som är i vattnet, räkna huvuden. Ett tips kan vara att ha en till ledare med på land/brygga för att hålla koll på resterande elever som väntar på sin tur att kapsejsa.