Skriv ut övningen

Charader med väjningsregler

Grön Målet är att seglarna lättare ska kunna komma ihåg väjningsreglerna genom att kunna visualisera och skapa en bild av hur och när de gäller.


 

 


Inget speciellt material behövs. Ev förberedelser: Att man går igenom reglerna tydligt innan leken börjar. 

av Anton Gruber, ESS JOLLE, 8 november, 2021

Genomförande

Dela upp seglarna i olika lag, och ge de seglarna i de olika lagen olika väjningsregler. När leken börjar ska det motsatta laget börjar gissa på vilken väjningsregel som den som utför charaden, visar. De har endast en viss tid på sig att få gissa och om tiden tar slut får det gissande laget inga poäng. Om de istället skulle gissa rätt skulle de få poäng, och laget med flest poäng i slutet, vinner.