Det är lätt! Skapa en användare och lägg in dina övningar. Tillsammans bygger vi ledare övningsbanken för svensk segling.

Så här gör du!

1.Skapa en ny övning från början eller välj att kopiera en befintlig övning för att ändra den till din övning.

2. Ange namn på din övning.

3. Beskriv kortfattat syfte och mål med övningen.

4. Välj kategorier för övningen. Detta är viktigt för att andra sedan ska kunna söka efter övningen.

5. Beskriv tillvägagångssättet för övningen i text så att en annan tränare kan genomföra övningen. Här kan du även infoga bilder eller annan media.

6. Beskriv övningen m.h.a. en skiss som du ritar direkt i programmet.

7. När du är klar skickar du din övning till granskning och en redaktör lägger upp den på sidan. Du kan också välja spara utkast och fortsätta skriva vid senare tillfälle.

Lycka till!